Privacy Policy

Op deze pagina vind je het privacybeleid van PhysiQ Fitness en CrossFit Zuid. Deze is door de directie van PhysiQ op 25 mei 2018 goedgekeurd. Indien je vragen hebt, dan kun je contact opnemen via info@pqfitness.nl.

Klik hier om het Privacybeleid als document te bekijken

 

Inhoudsopgave

  1. Privacybeleid

1.1. Jouw privacy

1.2.    Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

1.3.    Persoonsgegevens die wij vastleggen

1.4.    Administraties

1.5.    E-mail

1.6.    Foto’s en video’s

1.7.    Recht van verzet

1.8.    Gebruik van persoonsgegevens door derden

1.9.    Social media

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door werknemers

1.11. Website van PhysiQ en andere websites

1.12. Cookies

1.13. Google Analytics

  1.   Tenslotte

2.1.    Vragen

2.2.    Meldpunt kwetsbaarheden?

2.3.    Wijzigingen privacy beleid

2.4.    Verantwoording

 

 

 

 

  1.   Privacybeleid

1.1. Jouw privacy

PhysiQ Fitness hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop PhysiQ Fitness persoonsgegevens verwerkt van leden, leveranciers, werknemers, partners en andere personen waarmee PhysiQ Fitness een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt PhysiQ Fitness zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is PhysiQ Fitness, Scherpdeel 20, 4703 RJ, Roosendaal.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger bedoeld.

 

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor PhysiQ Fitness je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die PhysiQ Fitness uitvoert, verzamelt en verwerkt PhysiQ Fitness persoonsgegevens van de relatie:

 

– Wanneer de relatie lid van PhysiQ Fitness is/wordt:

Voor het verwerken van de contributie.

Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 

 

 

– Wanneer de relatie werknemer van PhysiQ Fitness is/wordt:

Voor het uitbetalen van loon of onkosten.

Voor het informeren over werkroosters.

Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 

– Wanneer de relatie overweegt lid te worden van PhysiQ Fitness:

Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.

 

– Wanneer de relatie meedoet aan een evenement georganiseerd door PhysiQ Fitness:

Voor het verwerken van de contributie.

Voor het informeren over indelingen, roosters en wijzigingen.

Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

 

– Wanneer de relatie contact opneemt met PhysiQ Fitness via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:

Voor het onderhouden van het contact.

 

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: het management mag gebruik maken van het rekeningnummer om het betalingsverkeer te kunnen controleren. De groepstrainer mag hier geen gebruik van maken en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

 

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 1 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie.

 

 

Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is PhysiQ Fitness wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

 

1.3. Persoonsgegevens die wij vastleggen

Persoons gegevens die we verwerken:

Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land (Gevestigd)

Bankrekeningnummer

Betalingsverkeer tussen u en PhysiQ Fitness

Medische gegevens ( Die u aan ons verstrekt)

Bij Bedrijfsfitness: ( Naam van bedrijf)

1.4. Administraties

PhysiQ Fitness voert een aantal administraties om de organisatie draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 

 

 

Leden:

SportBit manager – Systeem leden administratie

Infusionsoft – Marketing automation systeem

 

Personeel:

OAMKB – Financiële administratie

Sportverloning – Webapplicatie voor voeren van salarisadministratie

Slack – Bedrijfscommunicatie platform

 

1.5. E-mail

PhysiQ Fitness verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen PhysiQ Fitness. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door te antwoorden op de e-mail.

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende evenementen en sportactiviteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huisfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van PhysiQ Fitness of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@pqfitness.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video en zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

 

PhysiQ Fitness heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat PhysiQ Fitness hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met PhysiQ Fitness via info@pqfitness.nl met een duidelijke

 

verwijzing waar het materiaal zich bevindt. PhysiQ Fitness zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft PhysiQ Fitness geen verantwoordelijkheid, tenzij door PhysiQ Fitness zelf geplaatst.

 

1.7. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar info@pqfitness.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via info@pqfitness.nl.

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

PhysiQ Fitness laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.9. Social media

PhysiQ Fitness gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. PhysiQ Fitness volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant PhysiQ Fitness zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. PhysiQ Fitness behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen,

 

PhysiQ Fitness (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid verwerkt. PhysiQ Fitness is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met PhysiQ Fitness via info@pqfitness.nl.

 

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen PhysiQ Fitness, kan de desbetreffende werknemer gebruik maken van communicatiemiddelen waarop PhysiQ Fitness geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook, telefoongesprekken, et cetera. De werknemers dienen zich te houden aan dit privacy beleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: Bijvoorbeeld: inplannen/ opvolging van een coachingsgesprek.

1.11. Websites van PhysiQ Fitness en andere websites

Op de websites van PhysiQ Fitness en CrossFit Zuid tref je een aantal links aan naar andere websites. PhysiQ Fitness draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van PhysiQ Fitness is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

De volgende websites vallen onder verantwoording van PhysiQ Fitness:

www.physiqfitness.nl

www.crossfitzuid.nl

 

 

 

 

1.12. COOKIES

Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

1.13. GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

  1.   Tenslotte

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: PhysiQ Fitness, onderwerp Privacy, Scherpdeel 20, 4703 RJ, Roosendaal of via e-mail: info@pqfitness.nl

 

 

 

 

 

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden?

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@pqfitness.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

2.3. Wijzigingen privacy beleid

PhysiQ Fitness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien PhysiQ Fitness een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop PhysiQ Fitness de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is de directie van PhysiQ Fitness verantwoordelijk.